Bestekken, calculaties

en ramingen

Een belangrijk onderdeel van de projectvoorbereiding, is het bestek. Het bestek is een kritische succesfactor, bepalend voor de beheersbaarheid van uw project! Door onze jarenlange ervaring in de uitvoering schrijven we heldere bestekken die eenduidig geïnterpreteerd worden. Het resultaat: realistische en goed vergelijkbare prijzen bij aanbesteding.


Als opdrachtgever of aannemer staat u daarnaast voor de uitdaging om kosten te begroten. Hetzij als raming, hetzij als commerciële calculatie. De kernvraag is: wat kost uw project als dit efficiënt wordt uitgevoerd? En wat is daarvoor nodig? Deze vraag beantwoorden we bij De Raaf Terreininrichting pragmatisch en betrouwbaar. Onze veelzijdige ervaring in grijze, groene, sloop- en saneringsprojecten maakt hierbij het verschil. We zijn in staat de werkzaamheden in te schatten met de blik van een aannemer. Dat resulteert in realistische en concurrerende calculaties. Een goede basis voor een efficiënt project!

bevlogen en betrokken

De Raaf Terreininrichting
Hoge Valkseweg 15-B
6741 GK Lunteren

Telefoon
06 - 23 33 13 43