Projectbegeleiding

en directievoering

Bij de uitvoering van kleine én grote projecten is adequaat projectmanagement van groot belang. U wilt er zeker van zijn dat projecten worden uitgevoerd zoals ze zijn gepland en begroot. Aan de hand van bestek, begroting, planning en aanvullende afspraken zien wij hierop toe. Voor opdrachtgevers en aannemers hebben we de rol van projectleider. Een rol waar we ons in thuis voelen: door onze ervaring spreken we de taal van uitvoerende partijen. Voor opdrachtgevers als gemeenten en provincie kunnen we bovendien fungeren als directievoerder en / of toezichthouder. We vertegenwoordigen u dan als opdrachtgever, zien toe op de geleverde kwaliteit en voeren overleg met alle betrokken partijen. Door het projectverloop op de voet te volgen en direct bij te sturen, dragen we bij aan een succesvol project.

bevlogen en betrokken

De Raaf Terreininrichting
Hoge Valkseweg 15-B
6741 GK Lunteren

Telefoon
06 - 23 33 13 43